Новости | Блог            
О проекте | Реклама | Контакты | Поиск
Девелоперский проект
Доска объявлений
Торговые центры
Бизнес-центры
Каталог компаний
Новости
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей
Исследования
Опросы
Специализированные СМИ
Пользователям
Полезные ссылки


Елiта обирає «де-люкс»


Донедавна український ринок нерухомостi не мав своєї класифiкацiї. Була вiдсутня методика, яка би дозволяла роздiляти житловi об’єкти за ознаками, як це прийнято у багатьох європейських країнах. Проте будiвельнi фiрми запросто оперували такими категорiями, як «елiтне» житло або житло «премiум-класу». При цьому кожен з учасникiв ринку вкладав у цi поняття своє значення.

 

В результатi повної плутанини цiни на нерухомiсть виросли в геометричнiй прогресiї. Покупець платив величезнi грошi за статус i рекламу примiщення, а не за його якiсть. Ситуацiя вимагала змiн. Що i вiдбулося у квiтнi 2006 року, коли був затверджений «Класифiкатор житла», який розробила Українська Будiвельна Асоцiацiя (УБА). Його появу з ентузiазмом сприйняли багато учасникiв ринку нерухомостi. Нарештi з’явилися єдинi для всiх правила гри.

 

Елiтнi аксесуари

 

За словами директора аналiтичної компанiї «Гутта Стейт» Марини Коляди, до житлової «елiти» вiдносяться два класи: «де-люкс» i «премiум». Зрозумiло, що i вимоги до них особливi. Розташування в iсторичнiй частинi мiста — має бути чисто, тихо i, як правило, недалеко вiд центру. Обов’язковим є прекрасний панорамний вид на рiчку, парк, або навiть море…

 

Для будiвництва елiтного будинку навiть подумки не можна використовувати матерiали низької якостi. Тiльки монолiтний залiзобетонний каркас, сталевий покрiвельний настил i таке iнше. Бездоганною повинна бути i технiчна начинка житла. Системи опалювання, вентиляцiї, водо-, тепло-, електропо­стачання, каналiзацiї мають вiдповiдати найвищим вимогам i бути автоматизованими. Про наявнiсть супутникового ТБ i швидкiсного iнтернету мешканцi теж переживати не повиннi.

 

Кiлькiсть квартир у будинку класу «де-люкс» в iдеалi не має перевищувати 20, а кiлькiсть поверхiв — сiм. Мiнiмальна площа квартир — 250 квадратiв. Планування, звичайно, вiльне. Що ж до прибудинкової територiї, то вона, за словами експертiв, має бути захищена i забезпечена цiлодобовим вiдеоспо­стереженням. Спектр послуг служби експлуатацiї включає повний набiр —

 

вiд техобслуговування до послуг носильника i догляду за домашнiми тваринами.

 

Ще один необхiдний елемент елiтного житла — паркiнг, краще пiдземний. До речi, у деяких країнах категорiя «де-люкс» — це пентхауз з майданчиком для гелiкоптерiв. В Українi ця вимога до перелiку обов’язкових не входить. I не тому, що не можна побудувати. Просто поки що немає передумов для розвитку приватної авiацiї.

 

Фейс-контроль

 

Рiелтори вiдзначають, що основна маса покупцiв дорогої нерухомостi — це люди, якi свої статки заробили, а не отримали у спадщину. У них дуже високi вимоги до якостi житла i послуг, а також — до статусу сусiдiв. Марина Коляда подiлилася зi «Статусом» певними тонкощами реалiзацiї елiтних апартаментiв: «Продавцi елiтних квартир проводять своєрiдний фейс-контроль серед потенцiйних покупцiв. Вони розумiють, що не можна селити на одному поверсi керiвникiв конкуруючих пiдприємств або полiтикiв iз ворогуючих партiй. Адже клiєнт платить не тiльки за комфорт i вид з вiкна. Вiн, у першу чергу, хоче спокою i захищеностi вiд зовнiшнього свiту».

 

До речi, питання про безпеку елiтних квартир не викликає сумнiву. Висока огорожа, надiйна професiйна охорона, контрольно-пропускнi пункти, вiдеоспостереження по периметру територiї i в будiвлях, консьєрж на входi не дозволять пройти найпрофесiйнiшому шахраєвi.

 

Скiльки коштує красиве життя?

 

Ринок елiтної нерухомостi в Українi обмежений столицею, декiлькома обласними центрами i Пiвденним берегом Криму. Це й зрозумiло — цiни кусаються. Наприклад, у Днiпропетровську за квадратний метр у будь-якому з будинкiв мiстобудiвного ансамблю «Крутогорний» покупцевi доведеться заплатити не менше двох-трьох тисяч доларiв США. Ось i порахуйте, скiльки коштуватиме квартира метрiв так на 600-700 з терасою i iндивiдуальним паркiнгом.

 

Не дешевше обiйдеться i квадратний метр «елiтки» в новобудовах Донецька, Одеси, Харкова. Пiдвищення цiн i попиту спостерiгається нинi на житло класiв «де-люкс» i «премiум» в Сiмферополi, Ялтi, Алуштi, Гурзуфi. Багатi iноземцi i нашi спiввiтчизники вже не хочуть, приїхавши на вiдпочинок, жити в готелях. Ось i купують шикарнi апартаменти iз приголомшливим краєвидом на море або гори. Ну, i на першому мiсцi як за обсягами введеного в експлуатацiю елiтного житла, так i за цiною (вiд 5 тисяч доларiв США за квадратний метр), природно, розташувався Київ. Бiльшiсть забезпечених українцiв вважають за краще жити i працювати саме там.

 

На ринку проектування елiтних котеджiв та особнякiв фахiвцi вiдзначають польську фiрму «Архетон», що пропонує сучаснi європейськi проекти, якi потрiбно лише прив’язати до конкретних умов земельної дiлянки. Цiна такого проекту — 750-800 євро. Лiдером елiтного котеджного будiвництва в Українi є фiрма «Золотi ворота», яка працює понад сiм рокiв i пропонує котеджi до 2000 м2. Цiна такого будинку — 34 млн. доларiв.

 

У захiдному регiонi України свою нiшу в сегментi елiтного житла займає холдинг «Новекс-Дiм» (Iвано-Франкiвська область). Як зазначає Олег Бойко, директор приватної фiрми «Антон» (м. Луцьк), будинки цiєї компанiї коштують 500-700 тис. доларiв. «Фiрма вдало поєднує iнвестицiйнi й банкiвськi кошти. Менi подобається їхнiй комплексний пiдхiд: одразу ж будується дорога, передбачена охорона, торговi заклади. На Волинi поки немає таких компанiй. Фiрма «Антон» пропонує будинки для середнього класу, площею 150-160 м2 й вартiстю вiд 100 до 350 тис. доларiв», — каже Олег Бойко.

 

Хто на черзi?

 

На українському ринку елiтної нерухомостi склалася ситуацiя, коли попит перевищує пропозицiю. Фахiвцi пояснюють її перехiдним перiодом. В цiлому вони вiдзначають прагнення ринку до якiснiшої пропозицiї. Виробляються новi стандарти, невiд’ємними атрибутами стають унiкальна архiтектурна довершенiсть, бездоганна служба експлуатацiї, системи «розумний будинок» та iнше. У зв’язку з цим у будiвельникiв з’являється проблема дефiциту якiсних матерiалiв, якi б вiдповiдали сучасним вимогам.

 

Визначилося i уявлення про елiтнiсть району. Обов’язковою стає його традицiйна престижнiсть, iзольованiсть вiд великих магiстралей, єдине соцiальне середовище жителiв i однорiднiсть забудови. Тут у будiвельних корпорацiй виникає нова перешкода — брак земельних дiлянок i їх захмарна вартiсть.

 

Проте у всiх великих мiстах України елiтна нерухомiсть вiдрiзняється високою рентабельнiстю i попитом, який, знову таки, стабiльно перевищує пропозицiю. Однiєю iз причин експерти називають придбання елiтного житла як спосiб капiталовкладень, який, до речi, окуповується не пiзнiше п’яти-шести рокiв. Ще однiєю з причин є просте бажання заможних людей жити красиво, не виїжджаючи з України.

 

Говорить експерт

 

 

Олег Бойко, директор фiрми «Антон» (м. Луцьк):

 

«На ринку елiтного житла iснує негативний досвiд «збивання» цiн фiрмами, якi не мають лiцензiї. За рахунок несплати податкiв, використання нелегальної робочої сили вони пропонують дешевшу продукцiю. Цi факти свiдчать про серйозну небезпеку для держави, бо за таких умов бiзнесу не вигiдно функцiонувати.

 

Зростає частка дерев’яного будiвництва, приблизно на 10% щорiчно. Тут Україна повторює досвiд Росiї, де така цифра сягає 40% вiд загальної кiлькостi. Взагалi ж сегмент дерев’яних будинкiв в Українi займає 2025% ринку».

 

Автор :   Тетяна Захарова Адрес источника: http://status.net.ua
Читайте также:

  На чем экономят украинские строительные компании (20.05.2014)

Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее перспективных сегментов рынка коммерческой недвижимости в Украине многие эксперты считают торговую недвижимость. В силу недостаточной насыщенности городов торговыми и торгово-развлекательными объектами сегодня этот сегмент является особенно привлекательным для инвесторов и в перспективе имеет ...  Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности (19.05.2014)

Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации офисной недвижимости в Киеве составила по итогам первого квартала 13,5% годовых. Это является максимальным значением среди всех исследуемых стран региона ЕМЕА. Для сравнения в целом по таковому доходность офисной недвижимости составила 5,65%. Причем если данное значение в годовой амплитуде снизилось ...  Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются (15.05.2014)

Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке недвижимости. В отсутствие доступных ипотечных программ, рассрочка была важным маркетинговым инструментам позволяющим застройщикам увеличивать темпы продаж. По данным портала "Столичная недвижимость", еще в начале года в 100 из 135-и столичных новостроек или в 70% новостроек можно было купить квартиру в ...  Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте (14.05.2014)

В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает ЛІГАБізнесІнформ. Наибольшее падение в абсолютном значении продемонстрировал Шевченковский район. За месяц вторичное жилье утратило в цене около $42 на 1 кв.м, опустившись до отметки $2 257 за кв.м. На $31 уменьшилась цена квадратного метра в Голосеевском и Днепровском районе, составив $1719 и $1612 за 1 кв.м ...  В Киеве увеличилось количество недостроев (05.05.2014)

Как сообщает газета «Крещатик», на сегодняшний день в Киеве насчитывается 734 объекта, которые находятся в стадии незавершенного строительства. Наибольшее количество остановленных и законсервированных объектов находится в Деснянском (74 объекта или 35,1% от общего количества остановленных и законсервированных объектов по городу), Голосеевском (33 или 15,6%) и Шевченковском (27 или 12,8%) районах города. Основной причиной прекращения строительства, как отмечают застройщики, является ...  В январе-марте объем строительных работ составил 9,8 миллиарда (29.04.2014)

По данным Госкомстат Украины, за период с января по март текущего года предприятиями Украины выполнены строительные работы на сумму 9,8 миллиарда гривен. Индекс строительной продукции в январе-марте по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 93,6%. В I квартале 2014 года по сравнению с I кварталом 2013-го сократился объем строительства зданий на 6,5%, в том числе нежилых – на 13,7%. Строительство инженерных сооружений сократилось на 6,2%. В то же время строительство жилых ...  Киев и Киевская область обеспечили четверть всего принятого в эксплуатацию жилья в стране (25.04.2014)

По итогам 2013 года в Киеве и Киевской области принято в эксплуатацию 1509 тыс. кв. м и 1515 тыс. кв. м жилья, что совокупно составляет около 27% всего введенного в эксплуатацию жилья в Украине. В 2013 году всего было введено в эксплуатацию 11,2 млн. кв. м жилья. Прирост объема введенного в эксплуатацию жилья в Киеве, в сравнении с 2012 годом составил 5,6 тыс.кв. м или 0,4%. Тогда как в Киевской области в 2013 году было введено на 29,8% или 347 тыс. кв. м жилой площади больше, чем в 2012 ...  Торговые центры в эпоху фаст-фуда (23.04.2014)

В последнее время ТРЦ становятся не просто местом для шопинга, а эпицентром развлечений. И хотя главной целью посещения все ещё остаются покупки, с развитием молов нового поколения украинцы все чаще выбирают поход в торговый центр как способ приятно провести время. Яркий пример – в любое время дня в торговом центре именно на фудкорте можно увидеть самое большое количество людей. Это подтверждается и статистикой: за 10 лет траты украинцев на посещение кафе и ресторанов увеличились с 2,2% до ...  Корреспондент: Станет ли бизнес-климат лучше? Мнение бизнесменов (22.04.2014)

Украинские власти объявили о подготовке кардинального улучшения бизнес-климата в стране. Корреспондент узнал, что по этому поводу думают сами бизнесмены. Украина стоит на пороге радикальных перемен. Улучшение условий ведения бизнеса, о необходимости которого так долго говорили политики и чиновники самых разных мастей, похоже, начало осуществляться. Правительство и парламент вовсю изменяют законодательство, новоназначенные руководители разных ведомств обещают не оставить камня на камне от ...  Заполняемость отелей в центре Киева упала в 2,5 раза (18.04.2014)

Столичные отельеры для привлечения клиентов предоставляют значительные скидки, порой достигающие половины от заявленной стоимости размещения. Экономическая и политическая нестабильность в стране привела к существенному снижению количества посетителей отелей, вследствие чего заполняемость гостиниц в центре Киева с начала 2014 года упала в 2,5 раза – до 20%. Такие данные содержаться в обзоре рынка гостиничной недвижимости Киева, составленном экспертами консалтинговой компании Colliers ...  Средняя посещаемость киевских ТЦ выросла на 3% (17.04.2014)

В текущем месяце среднерыночная посещаемость торговых центров повысилась на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте этот показатель составил 727 человек на 1000 кв. м GLA для региональных ТЦ и 1037 чел. на 1000 кв.м GLA для окружных ТЦ. Об этом сообщает департамент стратегического консалтинга компании UTG. С начала года посещаемость в ТЦ окружного формата остается практически на одном уровне, в то время как данный показатель в региональных ТЦ демонстрирует уверенный рост - с чуть более ...  Инвестиции в российскую коммерческую недвижимость упали на 70% (16.04.2014)

Если прогноз сбудется, 2014 год окажется самым неудачным для сектора коммерческой недвижимости в России начиная с 2009. Инвестиции в коммерческую недвижимость в России в первом квартале упали на 73,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали аналитики компании CBRE. Общая сумма сделок снизилась с $2,4 млрд до $636 млн. Об этом сообщает РБК 15 апреля. Затраты инвесторов на покупку коммерческой недвижимости в первые три месяца этого года составили всего 636 млн долларов, или ...  Товарооборот в торговых центрах Киева - не падает (15.04.2014)

Большинство арендаторов признает, в нынешних экономических условиях, товарооборот в гривнах в успешных ТРЦ в Киеве как минимум не падают, а если и падают, то незначительно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в компании Colliers International. Некоторые арендаторы брендов «масс маркет» даже отмечают незначительный рост оборотов в гривне (5-10%). К самым успешным торговым центрам основные фешн сети относят ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Dream Town, ТРЦ Sky Mall. Так, по информации пресс-службы ...  ТРЦ столицы ищут новые пути выживания (14.04.2014)

Торговые центры Киева пошли навстречу арендаторам, пересмотрев арендные ставки. С учетом сложной экономической ситуации, которая негативно отражается на потребительских настроениях и уровне продаж, управляющие компании основных ТРЦ Киева пересмотрели условия аренды для арендаторов. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG арендные ставки для некоторых арендаторов снизились на 10-30%. Альтернативным методом урегулирования проблемы стала фиксация ...  В феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2% (11.04.2014)

На протяжении года уровень арендных ставок в киевских торговых центрах остается стабильным. Согласно данным исследования департамента стратегического консалтинга UTG в период с марта 2013 по февраль 2014 индикативный показатель среднерыночной арендной ставки на площади торговой галереи в ТЦ Киева составлял $70 за кв.м/мес. без НДС и эксплуатационных расходов. При этом, в феврале уровень вакантности в киевских ТЦ составил 2%, ненамного поднявшись по сравнению с предыдущим месяцем. «На ...  Рынок розничной торговли во времена кризиса (08.04.2014)

Взлеты и падения на рынке розничного ритейла трудно объяснить одним фактором. За каждым, даже маленьким, успехом стоит комплексная работа, позволяющая добиться признания покупателей и высокого уровня продаж. Безусловно, сегодняшняя сложная экономическая ситуация в стране крайне негативно влияет на бизнес в целом, что не могло не сказаться на рынке ритейла в Украине. В то же время, некоторым компаниям удается демонстрировать положительные финансовые результаты даже в условиях экономического ...  Как повлияет подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС на украинский рынок ритейла (26.03.2014)

Подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС вызовет активный интерес мировых ритейлеров к украинскому рынку. Об этом рассказал руководитель проектов компании UTG Сергей Заика. "Ещё в ноябре 2013 года, участвуя в выставке MAPIC, мы увидели небывалый ажиотаж со стороны международных сетей. Причиной такого всплеска интереса стала новость о предстоящем подписании Украиной Соглашения об Ассоциации с ЕС. Те компании, которые ранее отвечали, что Украина не входит в ближайшие планы по развитию, в ...  Обращение компании UTG к предпринимателям Украины (25.02.2014)

Под влиянием трагических событий и перед лицом сложной экономической ситуации мы как представители бизнеса и граждане Украины обращаемся ко всем украинским предпринимателям с призывом не оставаться в стороне от урегулирования проблем экономики. Мы призываем к следующим действиям. 1. Оплачивать налоги в полном объеме. Прошедшие двадцать лет не привели нас к экономическому успеху, и сейчас наша страна стоит на пороге коллапса. Любая экономическая помощь от других государств и международных ...  Почти половине покупателей безразличен бренд (17.02.2014)

Только 25,5% киевлян обращают внимание на бренды при покупке одежды, по данным исследования консалтинговой компании "Украинская Торговая Гильдия" (UTG). Согласно сообщения UTG, наиболее популярными брендами одежды среди жителей столицы были Zara (17% опрошенных) и Collins (14%). Также киевляне предпочитают покупать обувь брендов Ecco (9,6%) и сети "Интертоп" – (9,2%). В сегменте спортивной одежды лидерство удерживает бренд Adidas: 54% горожан, покупавших спортивную одежду, покупали ...  UTG представляет новые решения для собстенников ТРЦ (05.02.2014)

По данным компании UTG, в течение следующих трех лет объем качественных торговых площадей в Киеве увеличится примерно в 2,5 раза, что может существенно ухудшить положение владельцев функционирующих торговых центров. «Новое предложение будет «давить» на рынок. Старые торговые центры, имеющие недостатки в концепциях, будут терять арендаторов, переходящих в другие, более качественные объекты. Возможно, с 2015 года в наиболее проблемных объектах арендные ставки «просядут» на 10-15% в год», – ...
Документы: 1-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-220, 221-240, 241-260, 261-280, 281-300, 301-320, 321-340, 341-360, 361-380, 381-400, 401-420, 421-440, 441-460, 461-480, 481-500, 501-520, 521-540, 541-560, 561-580, 581-600, 601-620, 621-640, 641-660, 661-680, 681-700, 701-720, 721-740, 741-760, 761-780, 781-800, 801-820, 821-840, 841-860, 861-880, 881-900, 901-920, 921-940, 941-960, 961-980, 981-1000, 1001-1020, 1021-1040, 1041-1060, 1061-1080, 1081-1100, 1101-1120, 1121-1140, 1141-1160, 1161-1180, 1181-1200, 1201-1220, 1221-1240, 1241-1260, 1261-1280, 1281-1300, 1301-1320, 1321-1340, 1341-1360, 1361-1380, 1381-1400, 1401-1420, 1421-1440, 1441-1460, 1461-1480, 1481-1500, 1501-1520, 1521-1540, 1541-1560, 1561-1580, 1581-1600, 1601-1620, 1621-1640, 1641-1660, 1661-1680, 1681-1700, 1701-1720, 1721-1740, 1741-1760, 1761-1780, 1781-1800, 1801-1820, 1821-1840, 1841-1860, 1861-1880, 1881-1900, 1901-1920.
Аналитика/статьи
- Подписка на рассылку статей


Антикризисный менеджмент в ритейле: как ТРЦ может повысить продажи арендаторов до 20%
11.07.2014
Весной 2014 года арендные ставки в ТРЦ Киева снизились на 10-30%, до $30-$100 за кв.м (в зависимости от расположения ТРЦ, количества якорных арендаторов и т.д). ТРЦ решились на этот явно убыточный
Подробнее »

Рейтинг надежности застройщиков 2013 года
20.05.2014
Начало 2014 года отметилось кризисом банковской системы Украины с проблемной ликвидностью практически всех финансовых учреждений. С начала года отток среди вкладов банковской системы превысил 32,5
Подробнее »

Крым встречает первые российские ритейл сети
19.05.2014
Весной 2014 самый большой ТРЦ Крыма MEGANOM, заключил первые договора с российскими fashion-ритейл сетями O'STIN, Спортмастер, INCITY. Был подписан договор с брендами LPP Group, которая откроет в
Подробнее »

Апрельская инфляция выросла на 3,3%
09.05.2014
Потребительские цены в Украине в апреле 2014 года выросли на 3,3%. Как сообщил Государственный комитет статистики во вторник, с начала текущего года инфляция достигла 6,4%, а в годовом измерении (по
Подробнее »

... показать все
На чем экономят украинские строительные компании
20.05.2014
Владимир Носов: «В результате грамотной оптимизации технологии строительства и проектных решений стоимость строительных работ по каркасу может быть снижена в среднем на 7-10%». Одним из наиболее
Подробнее »

Рынок коммерческой недвижимости Киева лидирует в регионе ЕМЕА по уровню доходности
19.05.2014
Вследствие высоких экономических и политических рисков коммерческая недвижимость Украины характеризуется одним из наиболее высоких уровней доходности в регионе ЕМЕА. Так средняя ставка капитализации
Подробнее »

Деньги вперед. Квартиры в Киеве в рассрочку почти не продаются
15.05.2014
Фото: www.houseofchapple.com Купить квартиру в рассрочку в столице становится все труднее. Застройщики массово отказываются от этого способа оплаты квадратных метров на первичном рынке
Подробнее »

Квартиры в Киеве подешевели в долларовом эквиваленте
14.05.2014
В начале мая цены на квартиры в долларовом эквиваленте снизились во всех десяти районах Киева. Об этом свидетельствуют данные исследования компании UTG, которыми располагает
Подробнее »

... показать все
Инвестиции в какой сегмент недвижимости будут преобладать в 2014 году?Результаты опросов
Новости в формате RSS:
Подписка на новости:
E-mail:
RedTram

...
Выгодны ли инвестиции в Спортивные клубы Украины?
© develop.com.ua 2005-2021. Все права защищены.       Поддержка, обновление сайта - Exipilis